Сучасні надзвичайно динамічні перетворення світового та вітчизняного інформаційного простору зумовлюють потребу не лише використання нових термінів, оновлення теорії соціальних комунікацій, а й включення у навчальний процес нових тем. Однією з таких стала «Дата-журналістика та ефективні інструменти для боротьби з дезінформацією», яку 29 жовтня 2022 року студенти груп 21Бд_Журн, 1СБд_Журн та 25Бд_Фукр ЖДУ імені Івана Франка проаналізували під час семінару з курсу «Медіааналітика». У ході заняття здобувачі висловили кілька ключових тез. По-перше, інтернет та сучасні комунікаційні технології сьогодні фіксують велику кількість різноманітної інформації, серед якої варто розрізняти дезінформацію, місінформацію, хибну інформацію та маніпуляцію. По-друге, будь-який журналіст має володіти загальноприйнятими алгоритмами діагностики інформаційних подій та процесів. По-третє, українська журналістика, услід за світовими тенденціями, починає будуватися на даних, яких стає все більше. По-четверте, дата-журналістика є трендом інформаційного суспільства і саме їй належить провідна роль у боротьбі з дезінформацією у російсько-українській війні. По-п’яте, мінімальні розвіддані з відкритих джерел може отримати будь-який користувач інтернету.