Наскільки важливо для редакторів верифікувати дані при роботі з медіаконтентом — обговорювали 2 грудня 2020 року зі студентами-журналістами випускового курсу дистанційної форми навчання Української академії друкарства. В межах вивчення дисципліни «Сучасний літературно-видавничий процес» лекторка курсу, доцентка кафедри медіакомунікацій Оксана Левицька провела зі студентами семінар, присвячений перевірці даних, маніпуляціям та способам верифікації інформації. У межах лекції аналізували різні види маніпуляцій, обговорювали дезінформацію та інформаційні війни, спотворення істини, зокрема в сучасному літературному процесі. Слухачі осмислювали явище плагіату, міркували про медіаграмотність і критичне мислення, виявляли неправдиву текстову та візуальну інформацію, шукали способи протидії маніпуляціям та дезінформації. Студенти поділилися особистим досвідом перевірки інформації та виявлення неправдивих даних і маніпулятивних технологій, На реальних прикладах з’ясовували, як реагувати на такі повідомлення в ЗМІ та соціальних мережах. Лекція відбулася в межах проєкту «Підходи, інструменти та методи перевірки інформації».