Студенти третього та четвертого курсів освітньої програми з видавничої справи та редагування спеціальності «Журналістика» Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства провели низку практичних занять із аналізу сучасного видавничого ринку через опрацювання статистичних даних. Майбутні журналісти навчалися опрацьовувати дані щодо українського книговидання, оприлюднені на сайті Книжкової палати України імені Івана Федорова та у статистичному збірнику «Друк України», систематизувати їх та візуалізувати у графіках та діаграмах. Учасники й учасниці семінарів працюючи під час онлайн-занять та виконуючи завдання дистанційно в групах виробляли навички спільної роботи з пошуку та опрацювання даних, створення графіки у різних програмах для їхньої візуалізації та представлення на відео-конференції. Для багатьох майбутніх журналістів й редакторів робота із даними була новим досвідом, відмінним від роботи із текстовим матеріалом, проте викликала зацікавлення й виробила нові навички, які будуть корисні для їхнього майбутнього журналістського фаху. Заняття зі студентами провела лекторка Оксана Левицька в межах проєкту «Використання даних у боротьбі проти маніпуляцій та дезінформації».