На курсі за вибором здобувачів освіти «Політичні технології» було проведено лекцію «Візуалізація емоцій». Було розглянуто питання що таке інфографіка, приклади, шаблони та поради з дизайнування інфографіки. Окреслено, що інфографіка використовується, для пояснення складного процесу, подання результатів дослідження чи даних опитування, підсумування довгого допису блогу чи звіту, порівняння та співставлення декількох думок, а також для привернення уваги до проблеми чи емоції. Було продемонстровано приклади, як маркетологи використовують інфографіку для розвитку обізнаності про бренд та збільшення залученості. Студенти отримали домашнє завдання з візуалізації своєї емоції для соцмереж.