На вивчення цих навичок був спрямований семінар «Цифрова безпека та нові медіа» для здобувачів вищої освіти першого курсу кафедри міжнародних відносин та журналістики Університету «КРОК». Загальна діджіталізація привнесла нові поняття та виклики. У «мережевому» суспільстві такими є «цифрова особистість» та «цифрові права» ((digital rights). Питання захисту персональних даних стало важливою складовою у фаховій та особистій діяльності сучасного журналіста. Під час семінару студенти ознайомились з основними загрозами які існують в Інтернет мережі для недостатньо захищеної особистої інформації. Окремим блоком семінару стало вивчення методів та прийомів протидії фішингу та іншим мережевим загрозам. Знання основ цифрової безпеки запорука безпечної фахової діяльності сучасного журналіста