18 листопада 2020 р. студенти магістратури Видавничо-поліграфічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського взяли учать в онлайн-лекції та семінарі на тему «Візуалізація даних та її роль в розвитку сучасної комунікативістики». Доцент кафедри видавничої справи та редагування Микола Андрійчук познайомив студентів із перспективною на сьогодні галуззю – журналістикою даних і, зокрема, питаннями візуалізації даних. Особливу увагу було приділено: питанню, що таке дані та які їх види; типології візуалізації даних з відповідними прикладами; практичним порадам щодо візуального представлення даних; джерелам пошуку даних. Наприкінці відбулося обговорення щодо практичної користі, яку надає візуалізація даних в процесі комунікації. Загалом студенти зазначили, що тема використання та візуалізації даних для них нова, хоча з окремими її елементами вже доводилося мати справу, зокрема у своїй роботі за фахом. Одна із студенток – Богдана, під час обговорення звернула увагу, що візуалізація даних актуальна у наш час перенасичення інформаційного потоку, оскільки дозволяє привернути увагу до головного та краще запам’ятовується аудиторією. Ще одна студентка – Олександра, поділилася думками, як можна використовувати дані під час навчання та у майбутній професійній діяльності. По завершенню заняття студентам було визначено завдання підготувати на основі відкритих офіційних даних візуалізацію із самостійно обраної актуальної тематики. Окрім цього, їх було поінформовано про конкурс журналістських розслідувань для студентів-журналістів, який проводить чеська громадська організація «Асоціація з міжнародних питань» спільно з Texty.org.ua та Інтерньюз-Україна.