Інформація в журналістській роботі відіграє особливу роль. Вона (інформація) є «скелетом» журналістського матеріалу. Від того скільки та якої якості журналіст назбирав, відшукав, відсортував інформаційного матеріалу залежить те, як він впорається з обраною темою. Вміння відшуковувати інформацію є складовою у фаховій журналістській діяльності. Опрацюванню практичних навичок з пошуку інформації у відкритих джерелах даних був присвячений семінар «Дані з реєстрів та кадастрів в роботі журналіста-розслідувача» в університеті «КРОК». Участь у семінарі взяли здобувачі вищої освіти з напрямку підготовки «Журналістика», першого та другого курсу навчання. Студенти ознайомились з основними видами джерел відкритих даних. Згідно визначеної теми опрацювали методи та прийоми пошуку інформації. Питання пошуку інформації було й буде головною складовою фахової журналістської діяльності. Можемо повторити у слід за Віллі Кіннгкайтом, що пошук та дослідження інформаційного матеріалу, «є видом журналістської діяльності, який може належати до найцікавіших завдань».