Розклікніть кроки і прочитайте визначення
та спробуйте відповісти на тестові запитання.